Pracownik/pracowniczka Sekcji Warszawskiego Domu pod Fontanną

Szczegóły ogłoszenia

Lokalizacja
Warszawa, Mazowieckie
Wysłany
2 years temu

Dodatkowe Szczegóły

Identyfikator ogłoszenia
657
Wyświetlenia ogłoszeń
541

Opis

Warszawski Dom pod Fontanną (WDpF) to dzienna, samopomocowa placówka działająca zgodnie z międzynarodowymi standardami Modelu Domu-Klubu (ang. Clubhouse, https://clubhouse-intl.org/wp-content/uploads/2021/05/standards_2020_polish.pdf) Podmiotem zatrudniającym jest stowarzyszenie Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, w ramach którego działa WDpF. Dom prowadzony jest wspólnie przez członków i członkinie, którzy doświadczają problemów zdrowia psychicznego oraz kilkuosobowy zespół pracowniczy. Osoby pracujące w WDpF współdziałają z członkami i członkiniami na zasadach koleżeńskich, nie podejmują zadań terapeutycznych, opiekuńczych, pedagogicznych czy badawczych. Działania zorganizowane są w trzech Sekcjach: Obsługi Domu, Administracji oraz Zatrudnienia i Edukacji (więcej informacji: http://www.wdpf.org.pl).

Obecnie oferujemy:

 • pracę w Sekcji Obsługi Domu, którą można zacząć już na przełomie lutego i marca;; w przyszłości nie wykluczamy zmiany Sekcji,

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00—17:00, we wtorki rotacyjnie od 12:00 do 20:00, od czasu do czasu w soboty) w oparciu o umowę o pracę; w okresie próbnym proponujemy wynagrodzenie w wys. 2800 zł miesięcznie netto, 

 • możliwość zdobywania doświadczenia w unikatowym miejscu: WDpF jako jedyna placówka w Polsce realizuje Model Domu-Klubu w sposób potwierdzony międzynarodową akredytacją.

Oczekujemy: 

Codziennej współpracy z członkami i członkiniami Domu i takiego organizowania pracy Sekcji, by wszyscy, zgodnie z własnymi wyborami, angażowali się we współzarządzanie Sekcją oraz jej działania. Do działań Sekcji Obsługi Domu należy gotowanie, zakupy, prowadzenie koleżeńskiego barku, majsterkowanie, sprzątanie, organizacja i prowadzenie różnych spotkań, dbanie o dokumentację, kontaktowanie się z nieobecnymi członkami i członkiniami oraz wspieranie w dbaniu o zdrowie. Obecnie, w związku z pandemią, Sekcja Obsługi Domu działa w ograniczonym zakresie, we współpracy z pozostałymi Sekcjami WDpF. Pracujemy łącząc działania w WDpF na ul. Nowolipki 6A z działaniami zdalnymi. 

 

Zależy nam na tym, by osoba dołączająca do zespołu pracowniczego: 

 • podchodziła do pracy z entuzjazmem i chętnie angażowała się we wszystkie działania (w tym sprzątanie), motywując w naturalny sposób do współdziałania członków i członkinie, 

 • miała gotowość do komunikacji i współpracy opartej na życzliwych, szczerych, koleżeńskich zasadach, w tym do podejmowania wspólnych decyzji przez konsensus,

 • z chęcią współpracowała w żywej, zmieniającej się społeczności, dbała o serdeczną atmosferę i dobrze radziła sobie ze stresującymi sytuacjami, 

 • miała zdolności organizacyjne, była odpowiedzialna i samodzielna, a jednocześnie szanowała wspólne zasady i ustalenia,

 • interesowała się i starała rozumieć sytuację i trudności osób doświadczających choroby i/lub niepełnosprawności,

 • posiadała praktyczne doświadczenie i/lub orientację w działaniach samopomocowych, także takich, którymi zajmuje się Sekcja Obsługi Domu i była gotowa je pogłębiać,

 • orientowała się w działaniach instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w tym zakresie i śmiało podejmowała relacje na zewnątrz WDpF,

 • sprawnie posługiwała się komputerem i Internetem, znała komunikatory internetowe, Facebook, usługi Google (gmail, dysk, dokumenty, arkusze),

 • znała język angielski w stopniu pozwalającym korzystać z anglojęzycznych lektur dotyczących Modelu Domu-Klubu oraz prowadzić konwersację i korespondencję. 

Ważne jest dla nas zarówno wykształcenie, jak i wyżej wymienione oczekiwania.

 

Czekamy na Twoje zgłoszenie zawierające: 

 • List motywacyjny o tym, dlaczego chcesz pracować w WDpF i jakie swoje doświadczenia/umiejętności uważasz za przydatne we współpracy z nami

 • Twoje CV

do dnia 13 lutego br. włącznie, przesłane na adres biuro@wdpf.org.pl

Pokaż więcej

Recenzje (0)

657

Pliki cookie

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Polityka plików cookie

Akceptuj